04-01-2014 - Landschapsbeheer Flevoland
   
23 november 2013 heeft er een oriëntatie wandeling plaatsgevonden met een medewerker van het Landschapsbeheer
Flevoland. Het betreft hier de groenstrook langs de Lage Vaart (park) die voorheen als bouwlocatie aangewezen was.

Waarom het Landschapsbeheer Flevoland?
Deze organisatie zet zich actief in voor behoud beheer en ontwikkeling van natuur en landschap. Daarbij spelen burgers,
vrijwilligers, boeren en overheden een belangrijke rol. Met hun kennis en de hulp van bewoners wordt het mogelijk om van
het Lage Vaart gebied een aantrekkelijk wandel recreatie gebied te maken.
Landschapsbeheer ondersteund burgerinitiatieven die tot zelfbeheer willen overgaan. Onder beheerwerk verstaan we het
onderhouden van flora en fauna op een verantwoorde wijze zoals:
  • verantwoord kappen zoals de zieke bomen verwijderen en licht en ruimte creëren voor de gezonde bomen
  • snoeien van struiken en nieuwe aanplant
  • maaien gras en oeverranden
  • meer kleur aanplanten met betrekking tot de vier jaar getijden
  • vruchtdragende struiken en bomen aanplanten
  • wandelpaden verfraaien het aanleggen van slingerpad met hergebruik van bomen enz.
  • aanplanten van bloem/kruidenborders
  • een gevarieerder planten- en dierenleven verkrijgen
Bovenstaand wordt in een plan samen gevat om vervolgens samen met betrokken bewoners dit plan uit te werken en uit
te voeren. Er moet heel wat werk verzet worden! Door met bewoners samen te werken creëren we betrokkenheid bij het
park (Lage Vaart) maar ook voor de eigen leef omgeving.

Hebt u interesse om een van die betrokken bewoners te zijn geef dan uw gegevens door.
Ervaring is niet nodig, iedereen kan mee doen. Uw inzet wordt enorm op prijs gesteld. Wij houden u op de hoogte.