24 oktober 2015 - Verslag van de schoonmaakactie op 3 oktober 2015
 
Op zaterdag 3 oktober jl. ging het nieuwe 'klusseizoen' in de groenstrook langs de Lage Vaart van start met de grote
schoonmaakactie.
Aan beide zijden van de busbaan waren groepen buurtbewoners in de weer met het verwijderen van het zwerfafval.
De jongste 'schoonmaker' is 2 jaar en de oudste 95 jaar; al was de oudste er hoofdzakelijk voor het keuren van de
poffertjes en de hapjes!

Om 10.00 uur werd er aan de zuidzijde van de busbaan verzameld op het plantsoen van de C. Outshoornstraat voor
de koffie en thee met zelfgebakken cake. Na de koffie konden de handen uit de mouwen gestoken worden.
Niet alleen werd het zwerfafval geruimd, ook de bank in de speelplaats op het plantsoen kreeg een nieuw kleurtje verf.
Tevens werd de picknickbank opnieuw in de beits gezet.
De hoeveelheid zwerfafval viel dit jaar mee; het lijkt ieder jaar minder te worden. Helaas wordt er op een aantal plekken
in de groenstrook nog veel tuinafval gedumpt (niet al het tuinafval vergaat; denk bijvoorbeeld aan coniferen).
Tegen 13.00 uur waren alle werkzaamheden gedaan en stond de lunch klaar, werden er poffertjes gebakken en konden
de buurtkinderen (en enkele volwassenen) zich uitleven op het springkussen en met de bibberspiraal.
Doordat de zon heerlijk scheen en de temperatuur heel aangenaam was werd het een hele lange lunch.
Bram, bedankt voor de goede organisatie van deze dag.
 
Als bewoners aan de noordzijde van de busbaan besloten we ook dit jaar het zwerfafval en eventuele dumpingen op te
ruimen in het groen. Het is ieder jaar maar weer afwachten hoeveel bewoners zullen deelnemen en of het weer meezit.
John regelde de flyers, die Ingrid vervolgens rondbracht. Nog wat tafels en stoelen geleend bij Kees en Reinier.
Tom deed de boodschappen en zorgde voor de koffie en lunch.
Op de dag zelf waren zowel de opkomst als het weer grandioos! Er werd gestart met een kopje koffie en geëindigd met
een eenvoudige maar heerlijke lunch bij het huis van Mirjam. Alsof het allemaal vanzelf ging.
En, dat vinden wij zo geweldig, het lijkt ieder jaar steeds makkelijker te gaan! En de rommel, waar het allemaal om
begonnen was? Hierover kan alleen maar gezegd worden dat de jaarlijkse schoonmaakacties zijn vruchten beginnen af
te werpen. Vorig jaar was er al minder afval dan het jaar daarvoor en dit jaar weer minder.
Helaas was er wel weer een flinke dumping van afval op één bekende plaats. Hopelijk is dit de laatste keer geweest.

Iedereen die geholpen heeft; veel dank voor de gezelligheid en de arbeid! Geniet van ons mooie stukkie groen!