30 januari 2016 - Verslag van de eerste klusdag van het nieuwe jaar
 
Zaterdag 9 januari stond in het teken van het snoeien van een aantal struiken die door de Gemeente gemerkt waren.
Van de gesnoeide takken zijn meteen weer nieuwe takkenrillen gemaakt of zijn op al bestaande takkenrillen gelegd.
Door een klein groepje buurtbewoners is er een hoop werk verzet. Desondanks was het snoeien van alle gemerkte
struiken te veel werk om in één keer af te krijgen en wordt er tijdens de volgende klusdag verder gesnoeid.

Zoals u wellicht heeft gezien, is de firma Boogaard bezig om de overige struiken te snoeien. Ook zij maken van de
gesnoeide takken (nieuwe) takkenrillen.
Door het snoeien van de struiken krijgt de overige beplanting meer licht en de kans om zich te ontwikkelen.
De gesnoeide struiken zullen in het voorjaar opnieuw uitlopen.