19 december 2020 - Snoeien, snoeien en nog eens snoeien

Dat was de voornaamste bezigheid bij de klusdag van de maand december. Zowel langs de struinpaden als de fruitbomen in de voedseltuin zijn gesnoeid. Twee vrijwilligers hadden aangegeven het leuk te vinden om te leren hoe de fruitbomen gesnoeid moeten worden en kregen hiervoor "les" van onze John die zelf eerder een snoeicursus voor fruitbomen gevolgd heeft.
Net als voorgaande maanden, is ook nu weer het zwerfafval opgeruimd waardoor het park er meteen weer een stuk aantrekkelijker uitziet.

Dit was alweer de laatste klusdag van het (toch wel vreemde) jaar 2020. Door de Corona zijn er veel klusdagen niet doorgegaan en ook nu er weer geklust wordt, is dit op een aangepaste manier. Er wordt niet gestart met koffie en thee, niet afgesloten met lekkere hapjes en drankjes, er wordt geklust in groepjes van 2 personen en op gepaste afstand van elkaar. Laten we hopen dat we over niet al te lange tijd de draad weer op kunnen pakken en het hele (dagelijkse) leven weer normaler wordt.

Voor nu wensen wij iedereen fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en mooi 2021 en blijf vooral gezond. Wellicht tot in het nieuwe jaar!

Let op!
De eerste klusdag van 2021 is in februari, nadere info volgt.